2011-10-14

Image2011 թ. Երևանում լույս տեսավ էթնոսոցիոլոգ, պատմական գիտությունների դոկտոր, ՌԴ ԳԱ թղթակից անդամ և ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ, սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գլխավոր խորհրդատու Յու. Վ. Հարությունյանի "Об армянской диаспоре России (по материалам этносоциологических исследований армян Москвы и Краснодара" («Ռուսաստանում հայկական սփյուռքի մասին (Մոսկվայի և Կրասնոդարի հայերի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների նյութերի հիման վրա)») գիրքը:

Armenian