2013-12-26

Image

2013 թ.Մոսկվայում հրատարակվեց "Армяне в России"

(«Հայերը Ռուսաստանում») գիրքը, որի աշխատանքներն

իրականացվել էին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի և

Մոսկվայի «Սոցիալական գիտությունների ինստիտուտ»-ի

կողմից համատեղ «Հայկական սփյուռքի դերը Հայաստանի և

Ռուսաստանի տնտեսական համագործակցության մեջ. փորձը, խնդիրները և

հեռանկարները» նախագծի շրջանակներում:

Armenian