Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2021-06-30

Armenian

 

Ս. թ. հունիսի 30-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ 

հերթական սեմինար-քննարկումը՝ նվիրված այլադավան և այլազգի սփյուռքերի

ուսումնասիրության թեմային:Զեկուցմամբ հանդես եկավ բաժնի գիտաշխատող

Սալվինե Մարկոսյանը: Զեկուցումը նվիրված էր թուրքական սփյուռքին:

Բանախոսը  ներկայացրեց   թուրքական սփյուռքի  ձևավորման...

2021-06-13

Armenian

Ս. թ. հունիսի 13-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ 

հերթական սեմինար-քննարկումը՝ նվիրված այլադավան և այլազգի սփյուռքերի

ուսումնասիրության թեմային:Զեկուցմամբ հանդես եկավ բաժնի գիտաշխատող

Սյուզաննա Բարսեղյանը: Զեկուցումը նվիրված էր իռլանդական սփյուռքին:

Բանախոսը հանգամանորեն ներկայացրեց   իռլանդական սփյուռքի

առանձնահատկությունները և  պետության քաղաքականությունը

սփյուռքի նկատմամբ...

2021-06-02

Armenian

 

Ս. թ. հունիսի 2-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ  

հերթական սեմինար-քննարկումը, որը նվիրված էր այլադավան և այլազգի սփյուռքերի ուսումնասիրության թեմային:

Զեկուցմամբ հանդես եկավ բաժնի գիտաշխատող Կարինե Նալբանդյանը:

Բանախոսը ներկայացրեց  ռուսական սփյուռքի պատմությունը, տարածվածությունը...

 

2021-05-27

Armenian

Սույն թվականի մայիսի 27-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի

ունեցավ հերթական սեմինար-քննարկումը: «Կրոնական գործոնը սփյուռքերի

ձևավորման մեջ (Իսմայիլական համայնքի փորձի հիման վրա)» վերտառությամբ

թեմայի շուրջ զեկուցմամբ հանդես եկավ բաժնի գիտաշխատող Նելլի Խաչատուրյանը...

2021-05-20

Armenian

Ս. թ. մայիսի 20-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ  

հերթական սեմինար-քննարկումը՝ նվիրված այլադավան և այլազգի սփյուռքերի ուսումնասիրության թեմային:

Զեկուցմամբ հանդես եկավ բաժնի գիտաշխատող Լուսինե Տանաջյանը...

Էթնոմշակութային գործընթացները XX-XXI դդ: Հայաստանի և Բելառուսի քաղաքների համեմատական ուսումնասիրություններ:

Armenian

 

Image

 

 

 

Խմբագիրներ՝ Կարապետյան Ռ., Զախարկևիչ Ս.: 

Էթնոմշակութային գործընթացները XX-XXI դդ:

Հայաստանի և Բելառուսի քաղաքների համեմատական ուսումնասիրություններ:

Հայաստանի և սփյուռքի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, N 14

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության  և ազգագրության ինստիտուտ, Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին,

Բելառուսի պետական համալսարան, ազգաբանության, թանգարանային և արվեստի պատմության ամբիոն,

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության եվ ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, Երևան-Մինսկ, 2021:

 

 

2021-05-12

Armenian

Սույն թվականի մայիսի 12-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ

հերթական սեմինար-քննարկումը: Զեկուցմամբ հանդես եկավ բաժնի գիտաշխատող

Սոնա Ներսիսյանը...

2021-01-19

Armenian

Սույն թվականի հունվարի 19-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի հերթական նիստը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին...

 

 

Հայաստանի և Ռուսաստանի ժամանակակից երիտասարդությունը. սոցիալ-ժողովրդագրական և էթնոմշակութային կողմնորոշումներ. կոլեկտիվ մենագրություն

Armenian

Image

 

 

 

 

Պատ․ խմբագիրներ՝ Ստառչենկո Ռ. Ա., Կարապետյան Ռ․ Ս.

Հայաստանի և Ռուսաստանի ժամանակակից երիտասարդությունը. սոցիալ-ժողովրդագրական

և էթնոմշակութային կողմնորոշումներ. կոլեկտիվ մենագրություն

ՌԴ ԳԱ Ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ,

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Մոսկվա-Երևան, 2020:

Pages