Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2022-04-11

Armenian

Ս.թ. ապրիլի 11-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ

հանդիպում ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի

հետազոտությունների բաժնի ԳԿ ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Սփյուռքի

ներուժի քարտեզագրման մոդելի մշակում ֆրանսահայերի ուսումնասիրության

օրինակով” ծրագրով արտասահմանյան համագործակցող Էքս-Մարսել համալսարանի

Հայագիտական ուսումնասիրությունների բաժնի վարիչ, հաբիլիտացված դոկտոր Պատրիկ

Տոնապետյանի հետ: Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին համագործակցությանը

առնչվող մի շարք հարցեր:

Ձեռք բերվեցին պայմանավորվածություններ հետագա համագործակցության համար:

ImageImage

2022-03-03

Armenian

Ս.թ. մարտի 3-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում տեղի ունեցավ

հերթական նիստ։ Նիստի ընթացքում զեկուզմամբ հանդես եկավ

գիտաշխատող Սյուզաննա Բարսեղյանը...

2022-02-28

Armenian

Ս.թ. փետրվարի 28-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի հերթական նիստը: Նիստի ընթացքում բաժնի աշխատակից

Աննա Չախմախչյանը ներկայացրերց իր գիտական ուսումնասիրությունների

ոլորտի առանձնահատկությունները և հեռանկարները...

2022-02-21

Armenian

Ս․թ․ փետրվարի 21-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

հերթական նիստը, որին հրավիրված էր տ.գ.թ. Աշոտ Ավետիսյանը:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին Փարիզում և Լիոնում կատարված

էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքները, ինչպես նաև

հետագա գործունեությանն առնչվող հարցեր:

2022-02-17

Armenian

Ս.թ․ փետրվարի 17-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում

տեղի ունեցավ հերթական նիստ։ Նիստի ընթացքում զեկուզմամբ

հանդես եկավ գիտաշխատող Նելլի Խաչատուրյանը...

2022-01-31

Armenian

Ս․թ․ հունվարի 31-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում

տեղի ունեցավ հերթական նիստ։ Նիստի ընթացքում քննարկվեց

բաժնի գիտաշխատող Նելլի Խաչատուրյանի «Особенности изучения

этнорелигиозной идентичности  (обзор теоретических, идеологических

и эмпирических подходов)» վերտառությամբ հոդվածը։ Քննարկման

ընթացքում հնչեցին բազում նկատառումներ և առաջարկներ։ 

 

2022-01-11

Armenian

2021թ. հունվարի 10-ին տեղի ունեցավ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

այս տարվա առաջին առցանց նիստը, որին հրավիրված էր տ.գ.թ. Աշոտ Ավետիսյանը:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է «Ձեռնարկատիրական գործունեության

էթնոսոցիալական գործոնները ՀՀ-սփյուռք փոխառնչությունների համատեքստում»

թեմատիկ ծրագիրը: Ամփոփվել են արդյունքներն ու նախանշվել հետագա գործողությունները:

2021-11-25

Armenian

2021թ. նոյեմբերի 25-ին տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

հերթական առցանց նիստը, որին հրավիրված էր Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի

Սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն  դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանը...

 

2021-11-12

Armenian

«Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում․ համեմատական

Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում

2021թ․ հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 11-ը Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի գիտաշխատողներ Լուսինե Տանաջյանի և Սոնա Ներսիսյանի

կողմից իրականացվել է Փարիզի հայ համայնքի

էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն։

Image Image

Pages