Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գործունեության հիմնական նպատակը ժամանակակից սփյուռքի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ վերլուծական ռեսուրսի ստեղծումն է: 

Բաժինն իր առջև դրել է հետևյալ խնդիրերը.

  • էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի բացահայտում, 
  • համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծման  գործընթացում էթնոսի համախմբող ներուժի ակտիվացման ուղիների որոնում,
  • ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

2023-05-22

Armenian

Image

 

Մայսի 22-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում տեղի է  ունեցել

 «Հայկական սփյուռքը դինամիկայում» գրքի շնորհանդեսը, որը լույս է տեսել 

համագործակցությամբ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի

հետազոտությունների բաժնի և Չեխիայի Կարլովի համալսարանի մշակութային մարդաբանության

բաժնի: Ժողովածուն տպագրվել է անգլերենով, այն նվիրված է հայկական սփյուռքի եւ տարբեր

երկրներում ապրող հայերի զարգացման պատմական փորձին, ժամանակակից զարգացման

միտումների վերլուծությանը։ Գրքի առաջին բաժնում տպագրված են Ռուբեն Կարապետյանի,

Լուսինե Տանաջյանի, Սյուզաննա Բարսեղյանի, Սոնա Ներսիսյանի հոդվածները՝ նվիրված Սփյուռքի

ուսումնասիրության մեթոդաբանական խնդիրներին և ներառում է հոդվածներ, որոնցում դիտարկվում

են Սփյուռքի ռեսուրսների վերլուծության սկզբունքները, ինչպես նաև ինտեգրման, հայրենիքի հետ

կապերի ու սոցիալական ներգրավվածության հարցերը...

 

 
 

2023-05-08

Armenian

Մայիսի 8-ին ՀԱԻ «Սփյուռքագիտական քննարկումներ» - ի  շրջանականում

տեղի ունեցավ սեմինար «Համայնքային կառույցները օտարազգի միջավայրում»

թեմայով: Սեմինարը վարեց պ.գ.թ. Սոնա Ներսիսյանը: Բանախոսը ներկայացրեց

համայնքային կառուցների դերը, վստահության մթնոլորտի ձևավորման և

սոցիալակն երաշխիքի ապահովման ֆունկցիաները:

2023-05-03

Armenian

ImageՄայիսի 3-ին Սփյուռքի հետազոտություններոի

բաժինը կազմակերպել էր հանդիպում սփյուռքի

տնտեսական ներուժի հարցի քննարկման շուրջ:

Հանդիպմանը հրավիրված էին  տ.գ.թ. Աշոտ

Ավետիսյանը և  ՌԳԱ  Կենտրոնական տնտեսագիտական-մաթեմատիկական

ինստիտուտից տ.գ.դ. Բագրատ Երզնկյանը:

 

2023-04-18

Armenian

ImageՍույն թվականի ապրիլի 18-ին Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնի կողմից  կազմակերպվեց կլոր սեղան-քննարկում՝

«Սփյուռքի ներուժի գնահատման խնդիրներն ու ներառման ուղիները Ֆրանսիայի հայ

համայնքների օրինակով» թեմայով:

Քննարկմանը ներկա էին Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը,

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի փոխտնօրեն բ.գ.թ. Տորք Դալալյանը...

 

2023-04-17

Armenian

Ապրիլի 17-ին ՀԱԻ «Սփյուռքագիտական քննարկումներ» - ի  շրջանականում

տեղի ունեցավ սեմինար «Հայրենիք-սփյուռք փոխհարաբերություններ» թեմայով:

Սեմինարը վարեց պ.գ.թ. Սյուզաննա Բարսեղյանը: Բանախոսը ներկայացրեց

«հայրենիք» հասկացության ընկալումը սփյուռքում, հայրենիք-պետականություն

նույնականացման խնդիրները:

2023-04-10

Armenian

Image

Ապրիլի 10-ին Սփյուռքի հետազոտություններոի բաժնում

տեղի ունեցավ «Ռեսուրսների վերլուծության տնտեսական

բաղադրիչ» թեմայով սեմինար-քննարկում, որը վարեց

բաժնի վարիչ, պ.գ.դ. Ռուբեն Կարապետյանը:

Քննարկմանը մասնակցեց նաև «Ձեռնարկատիրական գործունեության էթնոսոցիալական

գործոնները ՀՀ-սփյուռք փոխառնչությունների համատեքստում» թեմատիկ ծրագրի գործընկեր

տ.գ.թ. Աշոտ Ավետիսյանը:

 

2023-04-07

Armenian

Ս.թ. ապրիլի  7-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնինը հյուրընկալել էր

«ԱՕԿՍ-Ուկրաինա» մշակութային կապերի հայկական միության ղեկավար

Ելենա Հովհաննիսյանի հետ:

Քննարկվեցին համատեղ ծրագրերը, համագործակցության հեռանկարները և

այլ հարցեր: Քննարկման շրջանակներից դուրս չմնացին նաև Ուկրաինայի

հայ համայնքի ներկայիս կարգավիճակը և մարտահրավերները, որոնց հետ

բախվում են տեղի հայերը:

2023-03-23

Armenian

ImageՄարտի 23-ին Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում անցկացվեց

սեմինար` «Սփյուռքի ուսումնասիրության խնդիրներն ու  ուղիները»

թեմայով: Սեմինարը վարեց Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

վարիչ, պ.գ.դ. Ռուբեն Կարապետյանը...

 

2023-03-22

Armenian

Սույն թվականի մարտի 22-ին Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար

Զարեհ Սինանյանը հյուրընկալել էր Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի

աշխատակիցներին: Հանդիպմանը քննարկվեցին համատեղ գործունեության

շրջանակները, խնդիրները և հեռանկարները:

Հանդիպումները ունենալու են շարունակական բնույթ:

2023-03-16

Armenian

2023թ.  մարտի  16-ին Սփյուռքի հետազոտությունների

բաժնում տեղի ունեցավ  «Սոցիոլոգիական նյութը որպես

պատմական աղբյուր» թեմայով սեմինար, որը վարեց

բաժնի վարիչ, պ.գ.դ. Ռուբեն Կարապետյանը:

Pages